rường MN Sơn Ca được thành lập tháng 09 năm 1993, trong bối cảnh huyện nhà vừa mới lập lại được 2 năm. Lúc mới thành lập, cơ sở vật chất phòng học chưa có, đội ngũ giáo viên chỉ có 3 người. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ năm học trường đã chủ động mượn viện kiểm sát cũ làm phòng học kịp thời tổ chức khai giảng cho 50 cháu 5 tuổi vào học.

Đến ngày 20 tháng 11 năm 1993 các cháu cùng cán bộ giáo viên nhà trường được chuyển về học ngôi trường mới với 03 phòng học cấp 04 với số lượng học sinh 100 cháu mẫu giáo 3 độ tuổi.

Qua mười năm xây dựng và phát triển, với số lượng trẻ ban đầu 50 cháu 01 lớp mẫu giáo nay tăng lên 05 lớp trong đó có 02 nhóm trẻ; 03 lớp mẫu giáo với số lượng 150 cháu. Đội ngũ giáo viên ngày càng phát triển từ chỗ có 03 cán bộ, giáo viên nay có 17 cán bộ, giáo viên. Số giáo viên đạt giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh được duy trì và tăng lên hàng năm từ 2-3%. Tập thể nhà trường năm đầu tiên trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Huyện, 09 năm liền đạt tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh. Được Bộ giáo dục – Đào tạo tặng 01 bằng khen ( chuyên đề giáo dục lễ giáo), Liên đoàn lao động tỉnh tặng 04 bằng khen, sư đoàn 968 tặng 01 bằng khen về phong trào văn hóa văn nghệ.

Những năm học tiếp theo ( từ 2005 - 2010) cơ sở vật chất và trang thiết bị hàng năm được xây dựng và cải tạo theo hướng đạt chuẩn, lúc này trường đã có 06 phòng học 2 tầng và 09 phòng chức năng.

Cùng với sự phát triển về cơ sở vật chất, số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được bổ sung thêm gồm 21 đ/c, trong đó có 4 Đảng viên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ trên chuẩn 18/21 đạt 85.7%. Chất lượng về đội ngũ giáo viên qua các năm có 2-3 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Huyện, cấp tỉnh, 5-6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 2- 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Số lượng trẻ 181 cháu (01 nhóm trẻ và 5 lớp mẫu giáo). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm từ 2- 4 %. Trẻ tham gia các hội thi cấp Huyện, cấp Tỉnh đều đạt giải cao. Trường luôn thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động, được Sở Giáo dục–Đào tạo tỉnh Quảng Trị chứng nhận xếp loại xuất sắc về thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013.

Tập thể trường luôn giữ vững thành tích tiên tiến xuất sắc cấp Huyện và cấp Tỉnh. Ngày 24 tháng 06 năm 2011 trường vinh dự được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

  1. với sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, Trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, đổi mới phương pháp dạy học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn. Đến nay trường đã có 6 nhóm lớp với gần 200 cháu. Đội ngũ CBGV của trường 21 người, có 7 đảng viên. Tập thể trường luôn giữ vững đạt thành tích cao qua các năm:

+ Năm học 2012- 2013: UBND tặng cờ thi đua.

+ Năm học 2013-2014: Bằng khen của thủ tướng chính phủ.

+ Năm học 2015- 2016: UBND tặng cờ thi đua.

+ Tháng 2 năm 2014 là trường mầm non đầu tiên trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

+ Tháng 1 năm 2016: UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2011-2015.

+ Tháng 02 năm 2015 UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. + Năm học 2016- 2017: Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh.