Trường MN Sơn Ca là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Sơn Ca xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Sơn Ca, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Tổng số CBGVNV: 23; Đảng viên: 09

Biên chế: 16; Hợp đồng ngắn hạn: 04 (Cô nuôi)

Trong đó: ĐH: 17; CĐ: 3; TC:02;SC:01 (đang học TC: 01)

Trình độ trên chuẩn 20/23 đạt: 87%

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Lê Thị Ngọc : Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Nam : phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Huệ : Tổ trưởng tổ mẫu giáo 

Nguyễn Thị Thanh Vinh : Tổ phó tổ mẫu giáo 

Đinh Thị Thu Nguyên ; giáo viên

Nguyễn Thị Hải Yến: giáo viên

Hoàng Thị Thu Nhi : giáo viên

Trần Thị Mỹ Trang : giáo viên

Lê Thị Thu Diệu : giáo viên

Võ Thị Lan Hương : giáo viên

Nguyễn Thị Thùy Linh : giáo viên

Nguyễn Thị Hoài : Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Lê Thị Thảo Trang : giáo vên 

Phạm Thị Kim Cúc : giáo viên

Hoàng Thị Ngọc Hà : giáo viên

Nguyễn Thị Hà : giáo viên

Lê Thị Duyên : Kế toán 

Dương Thị Mỹ Nhung : Y tế 

Phạm Ngọc Tâm Huyền : Cấp dưỡng 

Trần Thị Phương Lan : Cấp dưỡng

Đỗ Thị Huế : Cấp dưỡng

Nguyễn Thị Thúy Liễu : Cấp dưỡng

Đến ngày 2/ 4 /2019 thay đổi Hiệu trưởng. Bà Hoàng Thị Mạnh Hiệp lên giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường MN Sơn Ca thay bà Lê Thị Ngọc.

Nhà Trường Tuyển Thêm 1 nhân viên bếp